Przejdź do treści
Proszę czekać...
Wiolonczelistka Urszula Mizia ubrana w jasnoróżową sukienkę z rozpuszczonymi długimi czarnymi włosami
Urszula Mizia, fot. Ewa Hajnas

Urszula Mizia

wiolonczela

Wiolonczelistka, pedagog, organizatorka życia muzycznego, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Instytucie Sztuk Muzycznych UŚ. 

Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Witolda Hermana oraz w klasie kameralistyki prowadzonej przez prof. Marię Szmyd-Dormus. Tytuł magistra sztuki i dyplom z wyróżnieniem uzyskała w roku 1988, a następnie kwalifikacje I stopnia, równoważne ze stopniem naukowym doktora w roku 2001 w Akademii Muzycznej w Krakowie. W lutym 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Uprawia ożywioną działalność artystyczną; występuje z recitalami wiolonczelowymi, współpracuje z orkiestrami i zespołami kameralnymi; koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Republice Czeskiej, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlandii, Niemczech, Ukrainie, Litwie, Austrii, Wielkiej Brytanii, Słowacji.

Muzyka polska, szczególnie wiolonczelowa, metody propagowania muzyki poważnej – to tematy referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w Akademii Świętokrzyskiej, Uniwersytecie Karola w Pradze, ukraińskich uniwersytetach Makarenki i Kociubińskiego oraz Międzynarodowych Kursach Muzycznych Litewskiej Akademii Muzycznej.

Od 1995 roku kieruje działalnością Bielskiego Towarzystwa Muzycznego. Jest autorką projektu edukacyjnego Wychowanie przez muzykę realizowanego we współpracy z Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej i współfinansowanego przez miasto Bielsko-Biała.  

Jest autorką licznych artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach polskich, czeskich i ukraińskich, transkrypcji na wiolonczelę oraz monografii Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej. Ma w swoim dorobku cztery wydawnictwa nutowe, opublikowane w PWM, Wydawnictwie Euterpe oraz Wydawnictwie UŚ, zawierające transkrypcje wiolonczelowe utworów kompozytorów polskich: Grażyny Bacewicz, Juliusza Karcza, Jana Sztwiertni oraz utwory kameralne tego ostatniego kompozytora.

W 2011 r. wzięła udział jako wiolonczelistka, organizatorka oraz instruktorka w międzynarodowym projekcie finansowanym przez Unię Europejską oraz RP Poznajmy nasze korzenie. W roku 2013 realizowała w tym samym charakterze kolejne dwa międzynarodowe projekty na terenie Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski. Unijny: Muzyka łączy narody oraz Witold Lutosławski - kolory muzyki, kolory życia, ten ostatni przy finansowanym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2016 roku jako wiolonczelistka, prowadząca koncerty oraz konsultantka merytoryczna, realizowała kolejny projekt edukacyjny Muzyka dla wszystkich – koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i w mieście w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura dostępna.

Nominowana do nagrody Złota Superata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w r. 2004. Nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem Zasłużony dla kultury polskiej w roku 2007.

W swoim dorobku ma nagrania archiwalne, kilkanaście płyt DVD oraz CD, m.in. Muzyka w Bielsku-Białej I, Muzyka w Bielsku-Białej III, Klejnoty muzyki polskiej, Muzyka romantyczna, Transkrypcje wiolonczelowe, Transkrypcje koncertowe na wiolonczele, a także utwory kameralne i solowe utworów Astora Piazzolli, Witolda Lutosławskiego, Jana Sztwiertni.