Przejdź do treści
Proszę czekać...
zdjęcie

Tomasz Orlow

Organista
improwizator
organolog
organmistr

Organista, improwizator, organolog i organmistrz. W roku 1998 ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. J. Gembalskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i ocenę celującą z recitalu dyplomowego. W latach 1999-2000 jako stypendysta Fundacji Kultury doskonalił swoje umiejętności improwizatorskie w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorfie, w klasie improwizacji organowej prof. Wolfganga Seifena. 
Tomasz Orlow jest zwycięzcą 3. Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J.P. Sweelincka  w Gdańsku w 1997 r. oraz laureatem 1. Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie w 1997 r. W roku 2005 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Improwizacja jako sztuka kreatywna w aspekcie repliki, rekonstrukcji i interpretacji dzieła muzycznego i otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert, który odbył się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach był pierwszym w Polsce w całości improwizowanym przewodowym recitalem organowym. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła analizy zagadnień organologicznych, konserwatorskich oraz artystycznych, związanych z rekonstrukcją historycznych organów piszczałkowych kościoła św. Doroty w Trzcinicy oraz interpretacją europejskiej literatury organowej okresu XVI-XVIII wieku.
Tomasz Orlow prowadzi żywą działalność koncertową i pedagogiczną w kraju i za granicą, związaną przede wszystkim z upowszechnianiem sztuki improwizacji organowej i fortepianowej (warsztaty improwizacji, referaty na sesjach naukowych, nagrania CD improwizowanych koncertów live). 
Od wielu lat współpracuje z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. Od roku 2020 Tomasz Orlow zatrudniony jest na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi zajęcia z improwizacji oraz interpretacji literatury organowej na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wykłada interpretację literatury organowej oraz improwizację. Jest autorem wykładów i publikacji poświęconych improwizacji organowej i organologii oraz autorem projektu i realizatorem rewitalizacji organów piszczałkowych Uniwersytetu Śląskiego.