Przejdź do treści
Proszę czekać...
Logo POK

Działalność Polskiej Opery Królewskiej wsparta jest na trzech filarach. Główny nurt stanowią nowe realizacje najwspanialszych oper dawnych – w szczególności doby baroku i klasycyzmu. Nie mniej istotnym zadaniem jest przywracanie scenie bogatego, a często zapomnianego repertuaru muzyki polskiej – dzieł operowych, ale również utworów wokalnych i instrumentalnych. Obok produkcji operowych, instytucja prowadzi także aktywną działalność koncertową. Kompozycje dawne i współczesne, kameralne i symfoniczne prezentowane są z dbałością o najwyższy poziom wykonawczy, w brzmieniu możliwie najbliższym epoce, z której pochodzą.

Dla realizacji powyższych celów Polska Opera Królewska zatrudnia stały zespół wysokiej klasy artystów. Obok znakomitych solistów, zespołu wokalnego oraz orkiestry, w Operze działa zespół instrumentów dawnych Capella Regia Polona. Dodatkowo, do współpracy przy poszczególnych realizacjach operowych oraz koncertach zapraszani są najwyższej klasy artyści wyróżniający się na polskiej i międzynarodowej scenie – soliści, dyrygenci, reżyserzy.

Jedną z priorytetowych misji Polskiej Opery Królewskiej jest realizacja wydarzeń z cyklu OPERA W DRODZE. Głównym celem tego programu jest upowszechnianie kultury wysokiej w różnych zakątkach Polski, szczególnie tam, gdzie dostęp do profesjonalnych teatrów jest ograniczony. Poza organizacją bieżących wydarzeń – w stolicy i poza nią – Polska Opera Królewska jest gospodarzem trzech festiwali. Letni Festiwal, któremu co rok przyświeca inny temat wiodący, na stałe wpisał się już w lipcową ofertę kulturalną stolicy. Jesienią 2019 roku odbył się po raz pierwszy Festiwal Muzyka Królów Polskich, obecnie realizowany pod nazwą In Tempore Regum / Muzyka Czasu Królów. Ma on na celu upowszechnienie mało znanej, a niezwykle bogatej polskiej twórczości muzycznej dawnych wieków. Od 2021 wśród cyklicznych wydarzeń organizowanych przez naszą instytucję ważne miejsce zajmuje także Festiwal Barokowy, podczas którego publiczność może obcować z arcydziełami mistrzów XVII i XVIII wieku.

Polska Opera Królewska nawiązuje swą nazwą, godłem i profilem działalności do znakomitych początków opery w Polsce. Zachowując pamięć o zdobyczach teatru władysławowskiego ze sceną w Zamku Królewskim w Warszawie – pierwszego stałego teatru operowego w Polsce i jednego z pierwszych na świecie – Opera Królewska dąży do doskonałości wykonawczej, z której słynęła Kapela dworska Wazów. Natomiast o złotych czasach opery z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego przypomina imponująca architektura zbudowanego z jego inicjatywy Teatru Królewskiego w Łazienkach. Obecnie jest to główna scena Polskiej Opery Królewskiej – instytucji, której misją jest pielęgnowanie i upowszechnianie polskiego dziedzictwa muzycznego, a także budowanie i umacnianie polskiej i europejskiej tożsamości skoncentrowanej wokół wielkiej platońskiej triady – Prawdy, Dobra i Piękna.