Przejdź do treści
Proszę czekać...
Skrzypek Zenon Mojżysz pozuje na zdjęciu w białej koszuli z krawatem i ciemną marynarką, ma lekki zarost i lekką łysinę
Zenon Mojżysz

Zenon Mojżysz

skrzypce

Studiował w Darmstadt i Hamburgu wiolinistykę oraz muzykologię, obecnie jest adiunktem w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w badaniach muzyki dawnej, zwłaszcza barokowej oraz jej kontekstów społecznych i kulturowych, a także badaniach szeroko pojętej muzyki występującej w dziełach audiowizualnych. Tematem jego pracy doktorskiej (2008) była opera seria Cleofide Johanna Adolfa Hassego.

W ostatnich latach głównym przedmiotem jego zainteresowań była muzyka protestantów na Śląsku. Tej tematyce poświęcona jest jego ostatnia publikacja: Kultura muzyczna ewangelików cieszyńskich w pierwszej połowie XVIII wieku. Niedługo ukaże się także jego edycja serenaty Piramo e Tisbe Hassego. 

fot. Grzegorz Knesz